Ik heb een klacht over de geleverde zorg

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Het kan gebeuren dat je een klacht hebt over de zorg die ik geleverd heb. Laat mij dit alsjeblieft weten. Hopelijk kunnen we er samen iets aan doen. Uit de praktijk blijkt namelijk dat bij klachten over de zorg een goed gesprek tussen de cliënt en de zorgverlener het beste werkt. 

Als dit niet lukt of je overweegt officieel een klacht in te dienen, kun je terecht bij de gratis en onafhankelijke klachtenfunctionaris van de NVKH, de beroepsvereniging waarbij ik ben aangesloten. De klachtenfunctionaris kan het gesprek tussen beide partijen op gang brengen (zie www.nvkh.nl/over-ons/klachtenafhandeling-nkvh).

Lost een gesprek het probleem niet op? Dan kan je als cliënt een rechtszaak aanspannen. Maar de wet biedt ook een laagdrempelig alternatief: de onafhankelijke geschilleninstantie. Die doet een uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden. De geschilleninstantie kan ook een schadevergoeding toekennen. Mijn praktijk is via de NVKH aangesloten bij Quasir, expertisecentrum voor klachten, calamiteiten en geschillen in de zorg (zie www.quasir.nl).

Ik ben ingeschreven in het RBCZ-register (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) en daarmee ook ingeschreven in het TCZ-register. Via deze registers ben ik mede onderhevig aan het tuchtrecht, dat verzorgd wordt door de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ). Bij de tuchtcolleges kunt je klagen over situaties die onder de tuchtnormen (beroepscodes) binnen de complementaire zorg vallen. In bijna alle gevallen betreft het hier de beroepscode van de RBCZ/TCZ en de beroepscode van de NVKH. Als je een klacht hebt over mij als therapeut, kun je een klaagschrift indienen bij het College van Toezicht, zie www.tcz.nu