De toepassing van homeopathie in de praktijk

Een eerste consult duurt zeker anderhalf uur. Die tijd is nodig om de werking van jouw afweer oftewel geneeskracht uitgebreid te bestuderen en te analyseren. Aan de hand van een gesprek en via observatie zoek ik uit waar, wanneer en hoe jouw geneeskracht is vastgelopen. Is er iets gebeurd vlak voor jouw klachten zijn ontstaan?

Consult

Heeft dat zoveel energie geroofd dat je sindsdien minder overhoudt om je gezondheid op peil te houden? Waardoor worden je klachten erger of beter? Kortom waar ben jij gevoelig voor? Wat is het meest aparte of karakteristieke aan jouw verhaal? Denk bijvoorbeeld aan het alsmaar verdrietig zijn en niet kunnen huilen maar wel kunnen huilen tijdens lachen. Keelpijn die verbetert door het eten van nootjes. Of spierpijn die verbetert door een koud bad. Behalve de hoofdklacht vraag ik ook naar je andere klachten, je slaaphouding, wat je wel of niet graag eet en of je het snel koud of warm hebt.  Belangrijk is ook te weten wie je bent als mens. Waarvoor ben je bang, wanneer word je boos, wat zijn je gewoontes, je hobby’s, je werk? Ik bekijk de hele mens want je bestaat immers niet uit losse onderdelen. Alles werkt op een unieke manier samen en wordt in balans gehouden door je geneeskracht. Vervolgens ga ik met deze informatie op zoek naar de stof die bij proeven op gezonde mensen dezelfde ziekteverschijnselen heeft veroorzaakt. Dat wordt jouw homeopathisch middel dat ik je meegeef of opstuur. Vaak is het maar één korreltje. Voldoende om je gevoel van ziek zijn tijdelijk en lichtjes te verergeren zodat jouw geneeskracht, die zijn werk niet meer goed deed, wakker wordt geschud. Dat kun je bijvoorbeeld merken door wat vermoeidheid of hoofdpijn vlak na inname. Zeven weken later bekijk ik in een vervolgconsult of je geneeskracht zijn werk goed heeft gedaan. Als je oude klachten even in lichte mate terugkomen om vervolgens weer te verdwijnen of als de klachten zich verplaatsen van boven naar beneden of van binnen naar buiten, dan weet ik dat we op de goede weg zitten! Soms moet ik het middel sterker geven of nog een ander middel inzetten. Vaak zitten er een aantal maanden tussen de consulten. Als je voor een homeopathische behandeling kiest, heb je geen doorverwijzing van de huisarts nodig. Je hoeft ook niet met je medicijnen te stoppen.  Dat kan zelfs gevaarlijk zijn! Wist je dat de meeste zorgverzekeraars de kosten vergoeden mits je aanvullend verzekerd bent? En dat dit niet ten koste gaat van je eigen risico?


Je begrijpt nu wel dat dit een ander soort homeopathie is dan de middeltjes die je bij de drogist kunt kopen. Daar is geen tijd om in een uitgebreid consult te kijken welk middel precies op jouw klachten past en hoe je daarop reageert. Daar is door de fabrikant gekeken welke middelen een sterkere werking hebben op een bepaalde klacht of een orgaan. Je koopt dan één enkel middel of tabletjes waarin meerdere middelen zijn samengevoegd om de kans op scoren te vergroten. Doordat de kans klein is dat je het juiste middel inneemt, is de kans op genezing net zo klein. Je moet bovendien oppassen voor bijwerkingen als je deze niet passende middelen te lang inneemt.

Moet je in homeopathie geloven? Nee hoor! Bewezen is dat het effect van een homeopathisch middel veel groter is dan alleen het effect van een placebo, oftewel neppil. Bovendien reageren pasgeboren baby’s en ook dieren wonderlijk wel op homeopathie.

Kun je met alle klachten naar een homeopaat? Ja, zowel met lichamelijke als psychische, acute of chronische klachten. Zowel kleine, hinderlijke klachtjes “waarmee je maar moet leren leven” als ernstige klachten. In de meeste gevallen zijn de mensen al voor onderzoek bij de arts geweest en is er een diagnose gesteld. Als ik iets niet vertrouw, adviseer ik alsnog naar de huisarts terug te gaan om risico’s uit te sluiten. Ik help ook mensen met zware ziektes als MS of kanker. In die gevallen is geen genezing meer mogelijk maar wel kan een goedgekozen homeopathisch middel de zieke in een zo goed mogelijke conditie brengen. Daardoor kan de ziekte wat worden afgeremd en blijft de kwaliteit van leven zoveel en zo lang mogelijk behouden. Met homeopathie blijkt men beter met de ziekte om te gaan doordat men minder stress, angst of pijn ervaart. De slaap en spijsvertering verbeteren waardoor men meer energie krijgt om het leven zinvol en geïnspireerd vorm te geven.